Szanowni Państwo!

Wielokrotnie w naszej codziennej praktyce spotykamy się z problem dokładnego obrazowania narządu ruchu w planowaniu leczenia zmian pourazowych, zwyrodnieniowych, guzów, wad i zabiegów rekonstrukcyjnych. Rekonstrukcje 3D w badaniach TK, znacznie ułatwiają rozpoznanie problemu, jednak nie do końca.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie trójwymiarowego modelu kostnego, na bazie którego, można by przećwiczyć kolejne etapy zabiegu, zaplanować implanty, zaprojektować narzędzie.

Obecnie staje się to możliwe dzięki fotografii trójwymiarowej i drukowaniu w 3D dowolnych elementów, na podstawie dostarczonych drukarce danych.

Tegoroczną Konferencje chcemy poświęcić wykorzystaniu technik 3D w Ortopedii i Traumatologii, ze szczególnym wykorzystaniem w procesie leczenia drukarek 3D i fotografii trójwymiarowej.

Dzięki współpracy z Zakładem Biomateriałów Wydziału Mechanicznego Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechniki Gdańskiej oraz życzliwości prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, będziemy mogli zaprezentować Państwu możliwości i kierunki rozwoju w/w technologii w postaci szeregu wykładów i warsztatów.

Tematy przedstawione będą w 4 panelach:

 1. Radiologia
  • Rekonstrukcje radiologiczne 3D dla drukarek
  • USG 3D
  • Mapowanie uszkodzeń chrząstki stawowej
 2. Obrazowanie 3D
  • TK
  • MRI
  • Fotografie 3D
 3. Drukowanie 3D
  • Zmiany pourazowe kości
  • Guzy
  • Skostnienia
  • Zmiany zwyrodnieniowe
  • Wady
  • Narzędzia
 4. Warsztaty
  • Drukarki 3D

Tradycyjnie udział w sympozjum, oprócz lekarzy ortopedów, wezmą instrumentariuszki ortopedyczne, których obecność stała się już tradycją Pomorskiej Wiosny Ortopedycznej.

Liczymy również na liczny udział i prezentacje swoich produktów przez firmy zaopatrujące pion ortopedyczny w niezbędny sprzęt i leki.

Bez ich wsparcia coroczna edycja Pomorskiej Wiosny Ortopedycznej byłaby niemożliwa.

Wierzymy, że konferencja będzie doskonałą okazją do zgłębienia nowej wiedzy, jak i integracji uczestników.

Marek Lewandowski